Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

web-radio του ΓΟΝ.ΙΣ.

Αγαπητοί φίλοι ο ΓΟΝ.ΙΣ. επεκτείνεται και αναπτύσσεται ποσοτικά και ποιοτικά διότι προσφέρει λύσεις χωρίς ανταλλάγματα σε όλους.
 Κυρίως όμως χάρη στο πάθος των εθελοντών μας και της αγάπης προς τα παιδιά μας ...

 Συντονιστείτε με το web-radio του ΓΟΝ.ΙΣ. που άρχισε να εκπέμπει δοκιμαστικά και σύντομα θα αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας μας.                                             για να ακούσετε  τον σταθμό πατήστε εδώ